TÍNH NĂNG LINH HOẠT

Thiết bị in độc đáo của chúng tôi dẫn đầu ngành công nghiệp về thiết kế, chất lượng, độ tin cậy, khả năng cũng như thị phần.
Danh sách các ứng dụng tiềm năng là rất lớn, có nghĩa là bất kỳ hoạt động hay yêu cầu nào đối với các biển báo và nhãn chỉ dẫn thì máy sẽ luôn tạo ra sản phẩm với thời gian và chi phí tiết kiệm đáng kể, đồng thời tận hưởng những ưu điểm về hoạt động khi sử dụng sản phẩm.
CPM-100HG5M
CPM-100HG5M
Liên hệ
 • In đơn sắc & phối màu (truyền nhiệt)
 • Cắt theo mọi hình dạng
 • Độ phân giải: 400dpi
 • Bề rộng in: 100mm x 2000mm
 • Tốc độ in: 25mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  MAX BepopPC EX
CPM-200GM
CPM-200GM
Liên hệ
 • In đơn sắc & phối màu (truyền nhiệt)
 • Cắt theo mọi hình dạng
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bề rộng in: 200mm x 2000 mm
 • Tốc độ in: 25mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  MAX BepopPC EX
CPM-100HG3K
CPM-100HG3K
Liên hệ
 • In đơn sắc (truyền nhiệt)
 • Cắt theo mọi hình dạng
 • Độ phân giải: 400dpi
 • Bề rộng in: 100mm x 2000mm
 • Tốc độ in: 25mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  MAX BepopPC EX
LM-550A2/PC C72
LM-550A2/PC C72
Liên hệ
 • Hỗ trợ in Tiếng Việt
 • Phương pháp in truyền nhiệt
 • Kết nối máy tính
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bộ nhớ trong : 250,000 ký tự
 • Tốc độ in: 40mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  LETATWIN PC EDITOR
LM-550A2B/PC (IND)
LM-550A2B/PC (IND)
Liên hệ
 • Hỗ trợ in Tiếng Việt, sử dụng Pin
 • Phương pháp in truyền nhiệt
 • Kết nối máy tính
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bộ nhớ trong : 250,000 ký tự
 • Tốc độ in: 40mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  LETATWIN PC EDITOR
LM-550E C72
LM-550E C72
Liên hệ
 • Không hỗ trợ in Tiếng Việt
 • Phương pháp in truyền nhiệt
 • Không kết nối máy tính
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bộ nhớ trong : 61,2500 ký tự
 • Tốc độ in: 27.5mm/s
 • Thẻ nhớ Compact flash (CF)
  KHÔNG HỖ TRỢ THẺ NHỚ