TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN MARKETING

NHÂN VIÊN MARKETING

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm. Thu nhập từ 7.000.000 - 10.000.000


Xem thêm
NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm. Thu nhập trên 10.000.000

 

Xem thêm
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Không yêu cầu kinh nghiệm; Thu nhập từ 7.000.000 - 10.000.000


Xem thêm