DANH SÁCH PHỤ KIỆN SỬ DỤNG CHO MÁY IN VÀ BẾ CẮT NHÃN CPM-100

Danh sách phụ kiện sử dụng cho máy in và bế cắt nhãn tự động CPM-100 của hãng MAX - Nhật Bản:

1. Băng mực in

STT      Mã hàng Tên hàng hóa
 1      SL-R101T Mực đen SL-R101T (120mm, 55m)
 2      SL-R102T Mực trắng SL-R102T (120mm, 55m)
 3      SL-R103T Mực đỏ SL-R103T (120mm, 55m) 
 4      SL-R104T Mực xanh dương SL-R104T (120mm, 55m) 
 5      SL-R105T Mực xanh dương đậm SL-R105T (120mm, 55m)
  6       SL-R106T Mực xanh lá đậm SL-R106T (120mm, 55m)
  7       SL-R107T Mực xanh lá SL-R107T (120mm, 55m)
 8      SL-R108T Mực vàng SL-R108T (120mm, 55m)
 9       SL-R112T Mực cam SL-R112T (120mm, 55m)
10      SL-R150T Mực phủ màng bảo vệ SL-R150T LAMINATE (120mm, 55m) 
11      SL-R101TC       Mực đen SL-R101T BLACK-C (120mm, 55m)      
12      SL-R122TH Mực trắng SL-R122TH (120mm, 55m )
13      SL-R103TC Mực đỏ SL-R103T RED-C (120mm, 55m)
14      SL-R104TC Mực màu xanh dương SL-R104T BLUE-C (120mm, 55m)
15      SL-R105TC Mực xanh dương đậm SL-R105T DARKBLUE-C (120mm, 55m)
16      SLR107TC Mực xanh lá SL-R107T GREEN-C (120mm, 55m)
17     SL-R108TC Mực vàng SL-R108T YELLOW-C (120mm, 55m)
18      SL-R112TC Mực cam SL-R112T ORANGE-C (120mm, 55m)
 19       SL-R115T Mực màu xanh lơ SL-R115T YMCK-C (120mm, 55m) 
20      SL-R116T Mực màu hồng sẫm SL-R116T YMCK-M (120mm, 55m) 
 21       SL-R117T Mực màu vàng SL-R117T YMCK-Y (120mm, 55m) 
22      SL-R118T Mực màu đen SL-R118T YMCK - K (120mm, 55m) 

2. Nhãn in

  • Nhãn in tiêu chuẩn, xuất xứ: Nhật Bản
STT      Mã hàng Tên hàng hóa
 1      SL-S110CN Nhãn trong suốt SL-S110CN (110mm, 10m)
 2      SL-S111N Nhãn đen SL-S111N (110mm, 10m)
 3      SL-S112N Nhãn trắng SL-S112N (110mm, 10m) 
 4      SL-S113N Nhãn đỏ SL-S113N (110mm, 10m) 
 5      SL-S114N Nhãn Xanh dương SL-S114N (110mm, 10m)
  6       SL-S115N Nhãn vàng SL-S115N (110mm, 10m)
  7       SL-S116N Nhãn xanh lá cây SL-S116N (110mm, 10m)
 8      SL-S117N Nhãn hồng SL-S117N (110mm, 10m)
 9       SL-S118N Nhãn cam SL-S118N (110mm, 10m)
10      SL-S119N Nhãn xanh da trời SL-S119N (110mm, 10m) 
11      SL-S121N       Nhãn xanh lá mạ SL-S121N (110mm, 10m)      
12      SL-S125N Nhãn tím SL-S125N (110mm, 10m)
13      SL-S126N Nhãn đỏ mận SL-S126N (110mm, 10m)
14      SL-S110CN2 Nhãn trong suốt SL-S110CN2 (110mm, 10m)
15      SL-S111N2 Nhãn màu đen SL-S111N2 (110mm, 10m)
16      SL-S112N2 Nhãn trắng SL-S112N2 (110mm, 10m)
17      SL-S113N2 Nhãn đỏ SL-S113N2 (110mm, 10m)
18      SL-S114N2 Nhãn xanh dương SL-S114N2 (110mm, 10m)
 19       SL-S115N2 Nhãn vàng SL-S115N2 (110mm, 10m)
 20       SL-S116N2 Nhãn xanh lá cây SL-S116N2 (110mm, 10m) 
 21      SL-S117N2 Nhãn màu hồng SL-S117N2 (110mm, 10m) 
 22       SL-S118N2 Nhãn cam SL-S118N2 (110mm, 10m) 
23      SL-S119N2 Nhãn xanh da trời SL-S119N2 (110mm, 10m) 
 24       SL-S120N2 Nhãn xám SL-S120N2 (110mm, 10m) 
 25       SL-S121N2 Nhãn xanh lá mạ SL-S121N2 (110mm, 10m) 
 26       SL-S123N2 Nhãn xanh cô ban SL-S123N2 (110mm, 10m) 
 27       SL-S124N2 Nhãn xanh nước biển SL-S124N2 (110mm, 10m) 
 28       SL-S125N2 Nhãn tím SL-S125N2 (110mm, 10m) 
 29       SL-S126N2 Nhãn đỏ mận SL-S126N2 (110mm, 10m) 
 30       SL-S152N Nhãn inox sọc nhuyễn SL-S152N (110mm, 10m) 
 31       SL-S153N Nhãn pet trắng SL-S153N (110mm, 10m) 
 32       SL-S154N Nhãn pet bạc SL-S154N (110mm, 10m) 
 33       SL-S163N Nhãn inox sọc nhuyễn SL-S163N (110mm, 15m)
 34       SL-S164N Nhãn vàng ánh kim SL-S164N (110mm, 15m)
35      SL-S131KN Nhãn màu phản quang đỏ SL-S131KN (110mm, 10mm) 
 36       SL-S132KN Nhãn màu phản quang vàng SL-S132KN (110mm, 10m) 
37      SL-S133KN Nhãn màu phản quang xanh lá SL-S133KN (110mm, 10m) 
 38       SL-S141N Nhãn chức năng phản quang SL-S141N (110mm, 10m) 

  • Nhãn in xuất xứ UK
STT      Mã hàng Tên hàng hóa
 1      SL-BS110N    Nhãn trong suốt SL-BS110N (110mm, 15m)                           
 2      SL-BS111N Nhãn đen SL-BS11N (110mm, 15m)
 3      SL-BS112N Nhãn trắng SL-BS112N (110mm, 15m) 
 4      SL-BS113N Nhãn đỏ SL-BS113N (110mm, 15m) 
 5      SL-BS114N Nhãn Xanh dương SL-BS114N (110mm, 15m)
 6      SL-BS115N Nhãn vàng SL-BS115N (110mm, 15m)
 7      SL-BS116N Nhãn xanh lá cây SL-BS116N (110mm, 15m)

  • Nhãn in Ofarol siêu dính, siêu dẻo

STT      Mã hàng Tên hàng hóa
 1      SL-S110GN   Nhãn trong suốt SL-S110GN (110mm, 15m)                           
 2      SL-S111GN Nhãn đen SL-S111GN (110mm, 15m)
 3      SL-S112GN Nhãn trắng SL-S112GN (110mm, 15m) 
 4      SL-S113GN Nhãn đỏ SL-S113GN (110mm, 15m) 
 5      SL-S114GN Nhãn Xanh dương SL-S114GN (110mm, 15m)
 6      SL-S115GN Nhãn vàng SL-S115GN (110mm, 15m)
 7      SL-S116GN Nhãn xanh lá cây SL-S116GN (110mm, 15m)
 8      SL-S118GN Nhãn cam SL-S118GN (110mm, 15m)
 9      SL-S108GN Nhãn bạc SL-S108GN (110mm, 15m)
 10      SL-S109GN Nhãn màu vàng SL-S109GN Gold (110mm, 15m)
 11      SL-S126GN Nhãn nâu SL-S126GN (110mm, 15m)
Các tin khác

Vật tư thay thế cho máy in đầu cốt LM-380, LM-390, LM-550

Vật tư thay thế cho máy in đầu cốt LM-380, LM-390, LM-550

Danh sách linh kiện hao mòn có thể thay thế của máy in đầu cốt

Xem thêm
DANH SÁCH PHỤ KIỆN SỬ DỤNG CHO MÁY IN VÀ BẾ CẮT NHÃN CPM-200

DANH SÁCH PHỤ KIỆN SỬ DỤNG CHO MÁY IN VÀ BẾ CẮT NHÃN CPM-200

Phụ kiện sử dụng cho máy in, bế cắt nhãn CPM-200: ruy băng mực và nhãn in

Xem thêm
MÁY IN ID CÁP (CABLE ID) LETATWIN CỦA HÃNG MAX - NHẬT BẢN

MÁY IN ID CÁP (CABLE ID) LETATWIN CỦA HÃNG MAX - NHẬT BẢN

LM-550A - Máy in chất lượng vượt trội và dễ vận hành
Xem thêm
CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Sử dụng máy in MAX Bepop của bạn để làm bảng hiệu phòng chống lại vi-rút covid-19 tại nơi làm việc của bạn
Xem thêm