LM-380EZ

LM-380EZ

Máy đánh chữ LM-380EZ A12-TH 

Download
LM-550A

LM-550A

 Máy đánh chữ LM-550A/PC A12-TH 

Download
LM-550E

LM-550E

Máy đánh chữ LM-550E A12-TH 

Download
CPM - 100

CPM - 100

Máy in & bế nhãn CPM-100G3U, 200dpi, 110mm x 2000mm

Download
CPM - 100H

CPM - 100H

Máy in & bế nhãn CPM-100HG3K , 400dpi, 110mm x 2000mm

Download
CPM - 200

CPM - 200

Máy in & bế nhãn CPM-200GM, 300dpi, 15.5kg
Download