Catelogy
 • CPM-200
  The label printing & cutting machines 200mm

  Lighthouse CPM-200
 • CPM-100
  The label printing & cutting machines CPM-100HG5M

  Lighthouse CPM-100
 • CPM-100H
  The label printing & cutting machines CPM-100HG3K

  Đối tác hoàn hảo của bạn để in các nhãn và biển báo ngắn. Với đầu in 400dpi có độ phân giải cao, nó lý tưởng cho việc tạo các nhãn nhỏ, chi tiết, đặc biệt cho sản phẩm, ID tài sản và các ứng dụng trong phòng thí nghiệm.

  Lighthouse CPM-100H
 • LM-550A
  The marking Tubes and Labels

  Được thiết kế để xử lý các ứng dụng chính trong môi trường hậu logistic. Bạn có thể thiết kế và in các nhãn đơn lẻ, hoặc các chương trình lớn - hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Tuyệt vời cho nhãn nhà kho, mã vạch, kỹ thuật và nhãn đánh dấu đường ống.