4546454645

Hệ thống in độc đáo của chúng tôi dẫn đầu ngành công nghiệp về thiết kế, chất lượng, độ tin cậy và khả năng đáp ứng nhu cầu, cũng như thị phần.
Danh sách các ứng dụng tiềm năng rất lớn, có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào có yêu cầu đối với nhãn mác và biển báo, có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể, đồng thời tận hưởng những lợi thế về hoạt động của máy khi sử dụng sản phẩm.
CPM - 200GM
CPM - 200GM
Liên hệ
 • In phối màu (truyền nhiệt)
 • Cắt theo mọi hình dạng
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bề rộng in: Lên đến 200mm
 • Tốc độ in: 25mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  Max Bepop PC EX
CPM-100G3
CPM-100G3
Liên hệ
 • In từng màu sắc (truyền nhiệt)
 • Cắt theo mọi hình dạng
 • Độ phân giải: 203dpi
 • Bề rộng in: Lên đến 100mm
 • Tốc độ in: 25mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  Max Bepop PC EX
CPM - 100HG3K
CPM - 100HG3K
Liên hệ
 • In từng màu sắc (truyền nhiệt)
 • Cắt theo mọi hình dạng
 • Độ phân giải: 400dpi
 • Bề rộng in: Lên đến 100mm
 • Tốc độ in: 25mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  Max Bepop PC EX
LM-550A/PC A12-TH
LM-550A/PC A12-TH
Liên hệ
 • Phương pháp in truyền nhiệt
 • Kế nối máy tính
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bộ nhớ trong : Lên đến 100,000 ký tự
 • Tốc độ in: 40mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  LETATWIN PC EDITOR
LM-380EZ A12-TH
LM-380EZ A12-TH
Liên hệ
 • Phương pháp in truyền nhiệt
 • Vật liệu in đa dạng: Ống PVC, Băng nhãn, Băng cứng
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bộ nhớ trong : Lên đến 20,000 ký tự
 • Tốc độ in: 20mm/s
 • Không kết nối máy tính
LM-390A/PC A12-TH
LM-390A/PC A12-TH
Ngưng sản xuất
 • Phương pháp in truyền nhiệt
 • Kế nối máy tính
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Bộ nhớ trong : Lên đến 100,000 ký tự
 • Tốc độ in: 35mm/s
 • Phần mềm thiết kế
  LETATWIN PC EDITOR