Dòng FX PLC
Các dòng sản phẩm FX PLC của Mitsubishi với nhiều tính năng ưu việt, lập trình đơn giản, tin cậy, thiết kế linh hoạt và tương thích cao.
   Dòng A PLC
Các dòng sản phẩm A PLC của Mitsubishi với nhiều tính năng ưu việt, thiết kế linh hoạt và tương thích cao.
   Dòng Q PLC
PLC họ Q của Mitsubishi, dòng sản phẩm mới phát triển từ họ A. Ứng dụng trong công nghiệp, tự động hóa cao.
   Dòng L PLC
PLC họ Q của Mitsubishi, dòng sản phẩm mới nhất hiện nay ,tích hợp nhiều tính năng ưu việt
   Dòng Anpha PLC
PLC dòng Anpha của Mitsubishi
HOME > Sản phẩm
Copyright © 2010 Vinacom Electric. All Rights Reserved.
Terms Of Use  | Privacy Statement  | Contact